تصویب معافیت مالیاتی کاسبان خرد در اریا حساب اترینا
۲۶ اسفند ۱۳۹۸
میزان معافیت مالیاتی کارگران در سال ۹۹ اعلام شد در آریا حساب آترینا
۳ فروردین ۱۳۹۹

بر اساس قانون بودجه ۱۳۹۹، تکلیف جدیدی برای وصول درآمدهای وصول نشده سازمان مالیاتی در سال جدید لحاظ شده است.

بر اساس بند ۵قانون بودجه ۱۳۹۹ یک تکلیف جدید برای سازمان امور مالیاتی جهت وصل مطالبات لحاظ شه است. بر این مبنا، سازمان مالیاتی مکلف است در سال جدید با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۸ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل ۳۰ درصد این مطالبات را وصول و به ردیف درامدی مشخص در جدول ۵ قانون بودجه واریز کند. بانکها و موسسات مالی در صورت عدم  رعایت تکالیف فوق علاوه بر جریمه های مذکور در قانون مالیاتی، مشمول دو درصد جریمه بر اساس حجم سپرده اشخاص نزد بانک در هر سال خواهند شد.

مشاوره مالیاتی تضمین کاهش مالیات قانونی

اخبار مالیاتی

نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع