🔰 سازمان امور مالیاتی برای عملکرد ۱۳۹۸ ، از ظرفیت حداکثری تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر تعیین مالیات مقطوع صاحبان مشاغل استفاده خواهد کرد

🔘 خانه‌ای که ۶ ماه سکنه نداشته باشد، خانه خالی شناخته می‌شود
۱۵ مرداد ۱۳۹۹
رشد ۲۰درصدی درآمدهای مالیاتی
۱۹ مرداد ۱۳۹۹

سازمان امور مالیاتی برای عملکرد ۱۳۹۸ ، از ظرفیت حداکثری تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر تعیین مالیات مقطوع صاحبان مشاغل استفاده خواهد کرد

🔘 تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م می گوید :

🌀 سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر 《 ده [ سی به موجب قانون بودجه ۹۸ ] [ شصت به موجب مصوبه ۲۰/ ۲/ ۹۹ شورای عالی هماهنگی اقتصادی ] برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون [ یعنی تا ۱ میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان ] 》 باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.

🔺🔺🔺شروط ذیل دور از ذهن نیست؛

🔺اول : هرچه زودتر مالیات عملکرد ۹۷ خود را قطعی کنید . یقیناً یکی از شروط اولیه تعیین مالیات مقطوع ، قطعیت مالیات سال قبل می باشد.

🔺دوم : بدهی قطعی سال قبل و یا معوق نداشته باشید ، شاید یکی از شروط در دستورالعمل این باشد که مودی نباید بدهی قطعی معوق داشته باشد.

🔺سوم : اگر مکلف به ثبت پایانه فروشگاهی در سامانه مالیاتی شده اید ، این کار را انجام دهید ، گویا قرار است یکی از شروط بهره مندی از مفاد دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع، ثبت پایانه فروشگاهی ( کارتخوان ) در سامانه مالیاتی برای فراخوان شدگان حرف پزشکی و نیز شهریور ماه ۹۸ ( ۱۵ گروه شغلی ) باشد.

مشاوره مالیاتی تضمین کاهش مالیات قانونی

اخبار مالیاتی

نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع