مودیان مالیاتی فقط دو روز دیگر مهلت دارند!
۲۹ شهریور ۱۳۹۹
خانه‌های خالی تا پایان شهریور به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شوند
۲۹ شهریور ۱۳۹۹

یکی از اهداف ایجاد سامانه‌های مختلف پیاده سازی شفافیت و رانت زدایی از سازوکارهایی است که محیط کسب و کار کشور را با چالش رو به رو کرده است. وزارت اقتصاد در راستای از سنوات قبل با هدف ارتقای وضعیت نسبی فرایند صدور مجوزها اقدام به بررسیهای مدلها و الگوهای رایج و در بعد دوم راه اندازی سامانه های کاربردی برای تحقق اهداف مذکور نموده است.

به اعتقاد مسئولان با راه اندازی سامانه‌های مذکور میتوان بر عملکرد دستگاههای دخیل در این حوزه نظارت داشت. فیروزی رئیس مرکز مطالعات پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در دو حوزه مختلف یعنی پیگیری در جهت رفع موانع صدور مجوزهای کسب و کارها و در نهایت حرکت به سمت بهبود فضای کسب اقداماتی را در مرکز مذکور در دستور کار قرار داده است. علی فیروزی در توضیح اقدامات صورت گرفته جهت کاهش تعداد مجوزها گفت: مجوز فی نفسه فسادزا است و اصلا مهم نیست این مجوز را چه کسی بدهد. به محض اینکه ما اجازه یک کاری را دست فردی می‌دهیم، بالقوّه به این نقطه و فساد می‌رسیم و هر لحظه باید احتمال دهیم که فساد اتفاق بیفتد.

مهم هم نیست مجوز مربوط به چه موضوعی است. مشورت با کارشناسان بین المللی برای یکپارچه‌سازی فرایند صدور مجوزها فیروزی در خصوص ابعاد و الگوهای مختلف در خصوص فرایند حذف مجوزها گفت: در شروع فرایند تحقیقات به یکی از اساتید در حوزه مجوزها رجوع کردیم، ایشان در حوزه پنجره واحد صاحب نظر بودند. در سال ۹۵ ایشان را به ایران دعوت کردیم و طی کنفرانس با اوی به طور مفصل صحبت کردیم. راجع به مجوزها از ایشان پرسیدیم که در کشورهای پیشرفته فرایند به چه صورت است؟ بعد از ایشان افرادی از سازمان فناوری و اطلاعات کره جنوبی نیز با دعوت سازمان فناوری اطلاعات به اینجا آمدند و ما برای آنها نیز سیستم و چگونگی دریافت مجوز در ایران را بازگو کردیم آنها نیز چگونگی سیستم خودشان را برای ما توضیح دادند.

مشاوره مالیاتی تضمین کاهش مالیات قانونی

اخبار مالیاتی

نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع