مطالب اموزش و مناسب برای یادگیری مفید ترین مطالب برای همه افراد و مفید برای دانستنی های عمومی و دانستنی های مالیاتی جدید و بروز تازه های مالیاتی ، تازه ترین اخبار های مالیاتی ، مالیات بر ارزش افزوده
دانستنی‌های مالیاتی: همه چیز در خصوص مالیات بر درآمد حقوق. آگاهی مودیان از قانون مالیات‌های مستقیم کمک قابل توجهی به آنان در عمل به وظایف قانونی و بهره‌مندی دانستنی های مالیات که باید بدانیم بروز ترین اطلاعات مالیاتی در سطح کل کشور میباشد و مفتخر است به ارائه بهترین خدمات مالیاتی و مالی در سطح کل کشور

16 می 2020

مرخصی استحقاقی سالیانه کارگران مشاغل

مرخصی استحقاقی سالیانه کارگران مشاغل عادی با استفاده از مزد و احتساب ۴ روز جمعه جمعًا یک ماه است. سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی سالانه […]
16 می 2020

تعطیلات و مرخصی ها در حسابداری

تعطیلات و مرخصی ها تعطیلات و مرخصی ها روز جمعه روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد. در امور مربوط به خدمات عمومی […]
14 می 2020

درآمد مشمول مالیات در حسابداری به چه معناست

درآمد مشمول مالیات حقوق طبق قانون مالیاتهای ایران هرگونه دریافت حقوق اعم از نقدی و غیرنقدی در داخل کشور و ماموریتهای دولتی خارج از کشور شامل […]
14 می 2020

اضافه کاری در حسابداری به چه معناست در اریا حساب اترینا

اضافه کاری استفاده از نیروی انسانی مازاد بر ساعت تعیین شده طبق قانون اداره کار و برساس توافق طرفین که معادل ۴۰ درصداضافه بر نرخ مزد […]
14 می 2020

نیروی ساعتی و حق الزحمه در حسابداری به چه معناست در آریا حساب آترینا

نیروی ساعتی حق الزحمه در حسابداری به چه معناست ؟ نیروی ساعتی منظور به خدمت گرفتن نیرو یا کارشناس جهت انجام وظیفه محوله طبق توافق طرفین […]
14 می 2020

⭕️ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم

آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم 🌀 ماده ۱۲ – … رسید خرید صادر شده از پایانه پرداخت متصل به شبکه […]
14 می 2020

⭕️جریمه ماده ۱۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم در اریا حساب اترینا

جریمه ماده ۱۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم 🔹نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع […]
13 می 2020

ماده ۴۱ از آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم در اریا حساب اترینا

ماده ۴۱ از آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم 🔘۴- دریافت اطلاعاتی موید کتمان درآمد یا فعالیت: ◾️۴- ۱- کتمان فعالیت 🔹در این گونه موارد […]
13 می 2020

از ماده ۱۰ دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص در اریا حساب اترینا

از ماده ۱۰ دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص ◾️ مشتری حقیقی که از حساب سپرده خود استفاده تجاری می نماید ، پس از دریافت […]
نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع