۱۳ اسفند ۱۳۹۷

انواع تخلف در استفاده از کد اقتصادی :

انواع تخلف در استفاده از #کد_اقتصادی :استفاده اشخاص حقوقی و حقیقی از شماره اقتصادی سایرین تحت هر عنوان غیر مجاز و خلاف مقررات بوده و تعلق مالیات متوجه شخصی است که شماره اقتصادی او مورد استفاده قرار گرفته است .
نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع