۱۴ اسفند ۱۳۹۷

سوال و جواب دررابطه مالیات براجاره

یک واحد آپارتمان را برای سکونت پسرم به وی دادم تا در آن زندگی کند آیا باید به اداره دارایی مالیات پرداخت کنم ومشمول مالیات براجاره […]
نرم افزار آنلاین