📝 یادداشت / تبصره ۲ الحاقی ماده ۱۷ قانون مالیات مستقیم در آریا حساب آترینا

قابل توجه صاحبان مشاغل فراخوان شده ی ( صاحبان مشاغل حرف پزشکی و ۱۵ گروه شغلی جدید ) مکلف به نصب و استفاده از پایانه فروشگاهی ( کارتخوان )
۲۴ بهمن ۱۳۹۸
معافیت مالیاتی ۵۰ درصدی حقوق یکی از اولیای فرد معلول ، ابلاغ شد در آریا حساب آترینا
۲۴ بهمن ۱۳۹۸

📝 یادداشت / تبصره ۲ الحاقی ماده ۱۷ قانون مالیات مستقیم در آریا حساب آترینا : تبصره ۲- نرخ‌های مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است . در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند ، نرخ‌های مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.

🔶 فلذا چنانچه متوفی وراث طبقه اول نداشته ، نرخ های موضوع بندهای ۶ گانه ماده ۱۷ قانون جهت انتقال اموال و دارایی های وی به وراث طبقات دوم و یا سوم به ترتیب ” دو ” و ” چهار ” برابر خواهد شد .

🔸 یعنی انتقال انواع وسیله نقلیه موتوری و … متعلق به متوفی به وراث طبقه دوم به نرخ ( ۴% ) بهای اعلامی و به وراث طبقه سوم به نرخ ( ۸% ) بهای اعلامی مشمول مالیات خواهد بود .
تبصره ۲ الحاقی ماده ۱۷ قانون مالیات

مشاوره مالیاتی رایگان

نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع