🔰 آیا مالیات مسکن سبب افزایش قیمت آن می شود؟ در آریا حساب آترینا
۲۴ بهمن ۱۳۹۸
در ایران سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی ۸ درصد است، در حالی که این عدد در کشورهای در
۲۴ بهمن ۱۳۹۸

با توجه به تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم : در مواردی که ارزش معاملاتی مطابق دیگر قوانین و مقررات 《ماخذ محاسبه عوارض و وجوه》 باشد و نظر به مصوبه هیات وزیران ، سایر ادارات و … همچون شهرداری ها ، ثبت اسناد و املاک و … ،

🔸 فقط بایستی ۳۶% از ارزش معاملاتی تعیین شده را به عنوان ماخذ عوارض و وجوه خود محاسبه نمایند/تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات

مشاوره مالیاتی تخصصی

نرم افزار آنلاین