مدت زمان نگهداری و رسیدگی دفاتر اشخاص حقیقی و حقوقی درقوانین مختلف :
۱۹ اسفند ۱۳۹۷
معرفی وثیقه ملکی تا صدور رای شورایعالی مالیاتی+توضیحات کامل و جامع
۱۹ اسفند ۱۳۹۷

✍️مهلت اعتراض به بدهی تامین اجتماعی چند روز است؟

🔹مطابق ماده ۴۲ قانون تأمین اجتماعی: «در صورتى که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد مى‌تواند ظرف. ۳۰ روز (سى روز) از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید.
سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک‌ ماه پس از دریافت آن در هیأت بدوى تشخیص مطالبات مطرح نماید در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر، تشخیص سازمان قطعى و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد».

🔹برابر ماده ۴۳ قانونِ پیش گفته، کارفرما می تواند ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ رأی هیأت بدوی، به این رأی اعتراض نماید و مرجع رسیدگی، هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات است.

🔹اگرچه رأی هیأت تجدیدنظر قطعی و قابل اجرا است، ولی مطابق مواد ۱۰ و ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری کارفرما می تواند به آراء قطعیت یافته صادر شده از هیأت های بدوی یا تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری «از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها» اعتراض نماید.

امیدواریم از مطلب بدهی تامین اجتماعی رضایت داشته باشید

مدت زمان نگهداری و رسیدگی دفاتر اشخاص حقیقی و حقوقی درقوانین مختلف :

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع