اعتراضات مالیاتی:مهلت اعتراض مودی به برگ تشخیص مالیات ؛ ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ آن است.
۱۷ اسفند ۱۳۹۷
مبنای محاسبه عیدی کارگران به چه صورت هست ؟
۱۹ اسفند ۱۳۹۷

مشمولین ارسال فهرست معاملات برابر ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم ؛؛؛

مشمولین ارسال فهرست معاملات
احکام مالیاتی متاثر از شیوع ویروس کرونا

مشمولین ارسال فهرست معاملات

مشمولین ارسال فهرست معاملات برابر ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم ؛؛؛

⭕️ اشخاصِ مکلف به ارسال معاملات فصلی به شرح زیر معرفی شده اند :

🔶 ۱ . کلیه اشخاص حقوقی /

🔶 ۲ . صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده /

🔶 ۳ . صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می شوندمشاوره مالیاتی رایگان

مشاوره مالیاتی تضمین کاهش مالیات قانونی

اخبار مالیاتی

نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع