قانون مالیات های مستقیم مهلت و شرایط تسلیم مفاصا حساب مالیاتی| جامع و کامل

موارد ابطال شماره اقتصادی | چه مواردی شماره اقتصادی را باطل میکند? | جامع و کامل
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر | جرائم مرتبط با اظهارنامه مالیاتی
۷ فروردین ۱۳۹۸

متن / قانون مالیاتهای مستقیم / مفاصا حساب مالیاتی

📖 ماده ۲۳۵ ق.م.م : اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده‌اند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم کند.

💠 صدور مفاصاحساب موضوع ماده ۲۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم

🔸 ۱ . درخواست کتبی مودی مبنی بر صدور مفاصا حساب مالیاتی

🔸 ۲ . دستور ارجاع و اقدام و ثبت به واحد مالیاتی توسط رییس امورمالیاتی یا رییس گروه مالیاتی

🔸 ۳ . بررسی پرونده و تهیه خلاصه وضعیت توسط کاردان یا کارشناس مالیاتی

🔸 ۴ . بررسی و تایید خلاصه وضعیت توسط کارشناس ارشد و رییس گروه مالیاتی

🔸 ۵ . ثبت خلاصه وضعیت در واحد مالیاتی مربوط

🔸 ۶ . اعلام میزان بدهی قطعی به مودی

🔸 ۷ . پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده توسط مودی

🔸 ۸ . صدور گواهی عدم بدهی نسبت به مالیات قطعی شده لغایت عملکرد تسویه شده در فرم مخصوص و امضا توسط کارشناس ارشد و رییس گروه مالیاتی و تحویل به مودی

نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع