آموزش / اصطلاحات مالیاتی | مالیات ابرازی | مالیات تشخیصی | مالیات قطعی
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم چیست
ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم چیست | توافق یا عدم توافق با رئیس امور مالیاتی
۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
مفاصاحساب مالیاتی
مفاصاحساب مالیاتی

قانون مالیاتهای مستقیم / مفاصاحساب مالیاتی

📖 ماده ۲۳۵ ق.م.م : اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده‌اند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم کند.

💠 صدور مفاصاحساب موضوع ماده ۲۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم

🔸 ۱ . درخواست کتبی مودی مبنی بر صدور مفاصا حساب مالیاتی

🔸 ۲ . دستور ارجاع و اقدام و ثبت به واحد مالیاتی توسط رییس امورمالیاتی یا رییس گروه مالیاتی

🔸 ۳ . بررسی پرونده و تهیه خلاصه وضعیت توسط کاردان یا کارشناس مالیاتی

🔸 ۴ . بررسی و تایید خلاصه وضعیت توسط کارشناس ارشد و رییس گروه مالیاتی

🔸 ۵ . ثبت خلاصه وضعیت در واحد مالیاتی مربوط

🔸 ۶ . اعلام میزان بدهی قطعی به مودی

🔸 ۷ . پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده توسط مودی

🔸 ۸ . صدور گواهی عدم بدهی نسبت به مالیات قطعی شده لغایت عملکرد تسویه شده در فرم مخصوص و امضا توسط کارشناس ارشد و رییس گروه مالیاتی و تحویل به مودی

مشاوره مالیاتی رایگان

نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع