الکترونیکی شدن کلیه مراحل ثبت نام الکترونیک در سازمان امور مالیاتی کشور
۱۱ مرداد ۱۳۹۹
پیام متنی سازمان امور مالیاتی به صاحبان مشاغل هنگام تکمیل اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸
۱۱ مرداد ۱۳۹۹

صاحبان مشاغلی که تمایل به بهره مندی از مفاد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم ( تعیین مالیات مقطوع ) برای عملکرد سال ۱۳۹۸ دارند ، فعلا نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نکنند. دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع برای سال ۱۳۹۸ در جریان تنظیم و نهایی شدن می باشد. با توجه به شمول حداکثری مودیان مالیاتی در زمره تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م ( فروش سالانه تا ۱.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان ) ، فرصت بهره مندی از مفاد این تبصره برای تعداد کثیری از مودیان فراهم خواهد بود.

مشاوره مالیاتی تضمین کاهش مالیات قانونی

اخبار مالیاتی

نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع