من امسال دو ماه استراحت پزشکی استفاده کرده ام آیا به این دو ماه عیدی تعلق میگیرد؟

بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع تسری نرخ صفر مالیاتی به جوایز صادراتی
۲۰ اسفند ۱۳۹۷
ماده ۱۰ قانون کار چیست؟ +توصیحات کامل و جامع و تبصره ها ی قانون کار
۲۰ اسفند ۱۳۹۷

من امسال دو ماه استراحت پزشکی استفاده کرده ام آیا به این دو ماه عیدی تعلق میگیرد؟

🔹به استناد ماده ۷۴ قانون کار مدت مرخصی استعلاجی که به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب شده و به استناد ماده قانونی مذکور ، مزایایی که مشمول کسورات بیمه ای نمی باشند ( نظیر عیدی و پاداش در ایام مرخصی استعلاجی ) به عهده کارفرما می باشد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع تسری نرخ صفر مالیاتی به جوایز صادراتی

نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع