عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر | جرائم مرتبط با اظهارنامه مالیاتی

قانون مالیات های مستقیم مهلت و شرایط تسلیم مفاصا حساب مالیاتی| جامع و کامل
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
میزان نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۸ | توضیحات در رابطه با نرخ مالیات ارزش افزوده ۹۸
۱۴ فروردین ۱۳۹۸

جرائم مرتبط با اظهارنامه مالیاتی ؛؛؛

🔘 عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر؛

🔸🔸 موجب عدم برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی ؛

🔺عدم اعطای معافیت مالیاتی سالانه برای اشخاص حقیقی
🔺عدم اعطای معافیت مالیاتی برای اشخاص حقوقی برخوردار از معافیت مالیاتی در طول دوره برنامه پنجم
🔺با توجه به اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم قابل اعمال از ابتدای سال ۱۳۹۵ شرط برخورداری از معافیت مالیاتی با نرخ صفر ، ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر اعلام شده است .

🔸🔸 موجب تعلق جرایم غیر قابل بخشش ؛

🔺در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم که از ابتدای سال ۱۳۹۵ قابل اجرا می باشد جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل سی درصد (۳۰%) مالیات متعلق و برای سایر مودیان ده درصد (۱۰%) مالیات متعلق تعیین شده است که کلاً غیرقابل بخشش می باشد .

🔸🔸 ضمناً جرائم مالیاتی ابرازی ( همراه اظهارنامه )پرداخت نشده در موعد مقرر دو و نیم درصد (٢.۵%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود

🔸🔸 همچنین در صورتیکه مودی مکلف به نگهداری دفاتر قانونی باشد ، در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل بیست درصد(٢۰%) برای هر یک ازموارد مذکور خواهد بود .

نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع