ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان در حسابداری
۱ خرداد ۱۳۹۹
ماده ۲۵۸ در حسابداری به چه معناست
۲ خرداد ۱۳۹۹
سود عملیاتی

سود عملیاتی
در برخی از مواقع در ذهن فرد ایجاد شده است که سود عملیاتی چیست و چگونه آن انجام خواهد گرفت در این سود جریان وجوه نقدی و عملیاتی در پیش بینی جریان های نقد عملیات شرکت های دیگر ایجاد می شود. این سود با هدف اینکه مدیریت در کدام یک از دوره های مالی و تحت چه شرایطی می باشد پایه گذاری شده است.به طور کلی برای محاسبه سود عملیاتی باید از فروش خالص یا درآمدهای حاصل از خدمات مبلغ بهای تمام شده کالای فروش رفته یا بهای تمام شده خدمات ارایه شده کسر گردد تا سود ناخالص بدست آید و بعد هزینه های عملیاتی را کسرمیکنیم تا سود عملیاتی محاسبه شود . در این سود حاشیه ای وجود دارد که به آن حاشیه سود عملیاتی می گویند که از تقسیم سود عملیاتی در فروش بدست می آید. از حاشیه سود عملیاتی برای قیمت گذاری و کارایی عملیاتی شرکت میتوان استفاده کرد .

مشاوره مالیاتی تضمین کاهش مالیات قانونی

اخبار مالیاتی

نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع