نکاتی در خصوص نحوه اصولی پلمپ دفاتر تجاری در آریا حساب آترینا
۶ اسفند ۱۳۹۷
سرپرست سازمان امور مالیاتی تعیین شد
۷ اسفند ۱۳۹۷

رسیدگی به اختلافات مالیاتی:

۱-رییس امور مالیاتی (ممیز کل)

۲-هیات حل اختلاف مالیاتی (بدوی)

۳-هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر

۴-هیات ماده ۲۱۶ق.م.م

۵-شورای عالی مالیاتی

۶-هیات موضوع ماده ۲۵۱مکرر

۷-دیوان عدالت اداری

توضیح اینکه مراجعه یا ارسال پرونده نزد هر یک از مراجع حل اختلاف مالیاتی فوق تابع شرایطی می باشد که لازم است به مقررات و مواد قانونی مربوطه مراجعه شود

ارائه مشاوره مالیاتی

نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع