آیا پیش فاکتور مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شود ؟
۱۳ اسفند ۱۳۹۷
مهمترین نکات پلمپ و اخذ دفاتر قانونی
۱۳ اسفند ۱۳۹۷

طبق اصول پذیرفته شده حسابداری هرساله طبق آخرین حکم کارگزینی کارکنان سالی یک حکم بعنوان ذخیره سنوات خدمت کارکنان درحسابها ذخیره می شود . کارکنان پس از اتمام خدمت یاتسویه حساب باشرکت می توانند آن راازشرکت مطالبه نمایند .

ثبتذخیرهپایان_خدمت کارکنان

طبق اصول پذیرفته شده حسابداری پایان خدمت کارکنان هرساله طبق آخرین حکم کارگزینی کارکنان سالی یک حکم بعنوان ذخیره سنوات خدمت کارکنان درحسابها ذخیره می شود . کارکنان پس از اتمام خدمت یاتسویه حساب باشرکت می توانند آن راازشرکت مطالبه نمایند .

نحوه ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان :

حقوق و مزایای یک کارمند۴.۵۰۰.۰۰۰ریال تاریخ استخدام ۸۸/۰۵/۰۱تاریخ محاسبه ذخیره مزایا ۸۸/۱۲/۲۹

۳.۰۰۰.۰۰۰=۱۲/۸*۴.۵۰۰.۰۰۰

نحوه ثبت در دفاتر شرکت :

۸۸/۱۲/۲۹ هزینه حقوق ودستمزد ومزایای کارکنان
هزینه سنوات خدمت کارکنان
۳.۰۰۰.۰۰۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳.۰۰۰.۰۰۰۰
ذخیره بازخرید سنوات خدمت کارکنان

درسال مالی بعدیعنی سال ۸۹ حقوق و مزایای همین کارمند طبق حکم کارگزینی بالغ بر ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال جهت احتساب ذخیره مزایای خدمت کارکنان می باشد.

۳.۳۳۳.۳۳۳=۱۲/۸*۵.۰۰۰.۰۰۰

۵.۰۰۰.۰۰۰=۱۲/۱۲*۵.۰۰۰.۰۰۰

۸.۳۳۳.۳۳۳=۵.۰۰۰.۰۰۰+۳.۳۳۳.۳۳۳

۵.۳۳۳.۳۳۳=۳.۰۰۰.۰۰۰-۸.۳۳۳.۳۳۳

ذخیره تامین شده در سال ۸۹=ذخیره سال ۸۸-کل سنوات خدمت

۸۹/۱۲/۲۹ هزینه حقوق ودستمزد ومزایای کارکنان

     هزینه سنوات خدمت کارکنان

۵.۳۳۳.۳۳۳

   ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 

۵.۳۳۳.۳۳۳

ذخیره بازخرید سنوات خدمت کارکنان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نرم افزار آنلاین