اندوخته احتیاطی در حسابداری به چه معناست
۱ خرداد ۱۳۹۹
چارچوب اصلی ترازنامه در حسابداری
۱ خرداد ۱۳۹۹
بستن حساب های موقت
مالیات تجار و واردکنندگان

بستن حساب های موقت
حساب های موقت در تراز آزمایشی به آن دسته از حساب ها گفته میشود که باید پایان سال بسته شوند و مانده به سال بعد انتقال پیدا نمیکند ،مانند فروش ، درآمدها ، بهای تمام شده کالای ساخته شده ،خرید و هزینه ها جهت بستن پایان سال باید ماهیت حساب ها را برعکس کرد یعنی حساب های بدهکار ، بستانکار شوند و حساب های بستانکار ، بدهکار ، و ما به التفاوت در حساب سود (زیان) سال جاری قرار میگیرد چنانچه ما به التفاوت بدهکار باشد زیان و اگر بستانکار باشد سود سال جاری است.

مشاوره مالیاتی تضمین کاهش مالیات قانونی

اخبار مالیاتی

نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع