9درصد نرخ مالیات ارزش افزوده

۱۴ فروردین ۱۳۹۸

میزان نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۸ | توضیحات در رابطه با نرخ مالیات ارزش افزوده ۹۸

باتوجه به تمدید اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا زمان لازم الاجراء شدن قانون جدید در سال ۹۸ ، نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و […]
نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع