۱۲ اسفند ۱۳۹۷

گروه های اصلی حسابداری به چه صورت هستند +انواع دارایی ها

۱-دارایی جاری=بدهکار ۲-دارایی غیر جاری=بدهکار ۳-بدهی جاری=بستانکار ۴-بدهی غیرجاری=بستانکار ۵-حقوق صاحبان سهام=بستانکار
نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع