آموزش / اصطلاحات مالیاتی مالیات تشخیصی

۲۹ بهمن ۱۳۹۸

آموزش / اصطلاحات مالیاتی مالیات تشخیصی در آریا حساب آترینا

مالیات تشخیصی : پس از ارسال اظهارنامه عملکرد و یا عدم تسلیم اظهارنامه و رسیدگی ماموران مالیاتی ، نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات با تعیین […]
نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع