توضیحات باب دوم :اموال و دارایی­هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد،به شرح زیر مشمول مالیات است : ۱- نسبت به سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به‌ استثنای موارد مندرج در بند(۲) این ماده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد (۳%) ۲- نسبت به سهام و سهم ..
ماده ۱۸ ـ وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می‌شوند: ۱ ـ وراث طبقة اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن‌، شوهر، اولاد و اولاد اولاد. ۲ ـ وراث طبقة دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها. ۳ ـ وراث طبقة سوم که عبارتند از: عمو، عمه‌، دایی‌، خاله و اولاد آنها. …

نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع