برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
21 می 2020

اندوخته احتیاطی در حسابداری به چه معناست

اندوخته احتیاطی اندوخته ها در کل به دو دسته قانونی و اختیاری تقسیم میشوند که اندوخته قانونی در ایران مشخص است و یک مورد است به […]
20 می 2020

جدول تخصیص سود در حسابداری

جدول تخصیص سود جدول تخصیص سود در اظهارنامه از چند بخش تشکیل شده که شامل اندوخته قانونی ،اندوخته احتیاطی ، سود سهام و پاداش هیئت مدیره […]
20 می 2020

اظهارنامه بند ب مطابق ماده ۹۶ قانون مالیات های مستقیم در اریا حساب اترینا

اظهارنامه بند ب مطابق ماده ۹۶ قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقیقی در سه گروه قرار میگیرند . صاحبان مشاغل گروه دوم مکلفند هزینه ها و […]
20 می 2020

دریچه کنترل اظهارنامه در بند ب در اریا حساب اترینا

دریچه کنترل اظهارنامه در بند ب از آنجا که اشخاص حقیقی بند ب ماده ۹۶ قانون مالیات های مستقیم فقط صورت سود و زیان خود را […]
20 می 2020

استهلاک زیان سنواتی در اظهارنامه در اریا حساب اترینا

استهلاک زیان سنواتی در اظهارنامه زیان اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم چنانچه از طریق رسیدگی به دفاتر […]
20 می 2020

ثبت اظهارنامه در سیستم در اریا حساب اترینا

ثبت اظهارنامه در سیستم ثبت اظهارنامه مالیاتی فقط به صورت الکترونیکی امکان پذیر است و تهیه اظهارنامه کاغذی و مراجعه حضوری به سازمان امور مالیاتی امکان […]
20 می 2020

ویژگی های حساب های تعدیلی در اریا حساب اترینا

ویژگی های حساب های تعدیلی تعدیل پیش پرداخت ها در طول دوره مالی موارد مختلفی به حساب پیش پرداخت ثبت میشوند . این اقلام جز دارایی […]
19 می 2020

ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۱۰ مطابق ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم جمهوری اسلامی ایران اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و […]
19 می 2020

انواع فرمهای اظهارنامه های مالیاتی از قبیل اظهارنامه مالیات بردرآمد مشاغل

انواع فرمهای اظهارنامه های مالیاتی از قبیل اظهارنامه مالیات بردرآمد مشاغل انفرادی شامل بندهای الف ، ب و ج ماده ۹۵ قانون مالیاتها و اظهارنامه اشخاص […]
نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع