برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
13 نوامبر 2021

۲۱-بریانی فروشی ها و مشاغل مشابه

طبق مصوبه های زیر که میتوانید در لینک های زیر مشاهده کنید: لینک اول / لینک دوم / لینک سوم / لینک چهارم مبلغ مالیات سال […]
13 نوامبر 2021

۲۰-کته کبابی ها

طبق مصوبه های زیر که میتوانید در لینک های زیر مشاهده کنید: https://hpmgroup.co/aeen-nameye-maliyati-sh-29685/ https://mohasebankhebreh.com/1986/29-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4.html https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/11/28/2204764/15-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1399-%D9%85%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF http://moadiyar.ir/doc/113821-37252/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-11-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A4%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86 مبلغ مالیات سال قبل زیر ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ماهانه ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال […]
13 نوامبر 2021

۱۹-جگرکی ها

طبق مصوبه های زیر که میتوانید در لینک های زیر مشاهده کنید: لینک اول / لینک دوم / لینک سوم / لینک چهارم مبلغ مالیات سال […]
13 نوامبر 2021

۱۸-آش و حلیم پزی ها

طبق مصوبه های زیر که میتوانید در لینک های زیر مشاهده کنید: لینک اول / لینک دوم / لینک سوم / لینک چهارم مبلغ مالیات سال […]
13 نوامبر 2021

۱۷-طباخی ها

طبق مصوبه های زیر که میتوانید در لینک های زیر مشاهده کنید: لینک اول / لینک دوم / لینک سوم / لینک چهارم مبلغ مالیات سال […]
13 نوامبر 2021

۱۶-باغ سراها

طبق مصوبه های زیر که میتوانید در لینک های زیر مشاهده کنید: لینک اول / لینک دوم / لینک سوم / لینک چهارم مبلغ مالیات سال […]
13 نوامبر 2021

۱۵-باغ تالار ها

طبق مصوبه های زیر که میتوانید در لینک های زیر مشاهده کنید: لینک اول / لینک دوم / لینک سوم / لینک چهارم مبلغ مالیات سال […]
13 نوامبر 2021

۱۴-سالن های غذاخوری / سوپرمارکت ها

طبق مصوبه های زیر که میتوانید در لینک های زیر مشاهده کنید: لینک اول / لینک دوم / لینک سوم / لینک چهارم مبلغ مالیات سال […]
13 نوامبر 2021

۱۳-قهوه خانه ها

طبق مصوبه های زیر که میتوانید در لینک های زیر مشاهده کنید: لینک اول / لینک دوم / لینک سوم / لینک چهارم مبلغ مالیات سال […]
نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع