مشاور مالی مالیاتی تخصصی در تهران حسابرسی

مشاور مالیاتی تخصصی در تهرانرایگان با توجه به قوانین مالیاتی جدید می تواند کمک  شایانی به اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت جلوگیری از تضییع حق  نماید . خدمات مرکز مشاوره مالیاتی در راستاری کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص پرداخت مالیات عادلانه به شرح زیر می باشد :

تلفن :۰۹۱۲۱۸۵۴۰۶۳

۱- ارائه مشاوره مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی

مرکز مشاوره مالیاتی دارای سابقه درخشان در ارائه خدمات مشاوره به طور تخصصی می باشد . بخشی از خدمات قابل ارائه توسط این مرکز به شرح زیر می باشد :

• ارائه مشاوره در کلیه زمینه های مالیاتی و ارائه راهکارهای کاربردی مالیاتی
• ارائه مشاوره در رابطه با معافیتهای مالیاتی
• ارائه مشاوره تخصصی به شرکتهای خارجی و شعب شرکتهای خارجی در ایران
• ارائه مشاوره در رابطه با پرونده های مالیاتی اشخاص و تعیین تکلیف آن
• ارائه مشاوره در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده

۲-تنظیم لوایح مالیاتی  و دفاع از حقوق مودیان مالیاتی

مرکز مشاور مالیاتی تخصصی در تهران با بهره گیری از متخصصان امر مالیات به کلیه اشخاص در زمینه تنظیم لوایح مالیاتی و حضور در مراجع حل اختلاف یاری می رساند .
لازم به ذکر است دفاع از حقوق مودیان با استفاده از خدمات افراد متخصص و صاحب نظر صورت می پذیرد و شامل کلیه مراحل زیر خواهد بود :
• پی گیری امور مالیاتی اشخاص نزد سازمان امور مالیاتی
• حضور و دفاع از حقوق اشخلص در هیئت های حل اختلاف مالیاتی
• پیگیری و دفاع از حقوق اشخاص نزد شورای عالی مالیاتی
• پیگیری و دفاع از حقوق اشخاص در هیئت ماده ۲۵۱ مکرر
• پیگیری و دفاع از حقوق اشخاص در دیوان عدالت مالیاتی

۳- تنظیم اظهارنامه های مالیاتی

مرکز مشاوران مالیاتی با توجه به نیاز مودیان مالیاتی در خصوص تنظیم صحیح و اصولی اظهارنامه های مالیاتی و رعایت کلیه موازین قانونی خدمات خود را در زمینه های زیر ارائه می نماید :

  • بررسی سیستم حسابداری ، اسناد مالی و دفاتر قانونی در جهت کسب اطمیمنان درخصوص رعایت صحیح قوانین مالیاتی در تهیه آن
  • تهیه و تنظیم اسناد حسابداری و تحریر دفاتر قانونی
  • تهیه ، تنظیم و ارسال اطلاعات معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم
  • تنظیم اظهارنامه های مالیاتی اعم از مالیات عملکرد و مالیات ارزش افزوده

تلفن :          ۰۹۱۲۱۸۵۴۰۶۳


نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع