دادستان‌های نیویورک درباره فرار مالیاتی ترامپ تحقیق می‌کنند
۱ آذر ۱۳۹۹
تصمیمات نه گانه ستاد ملی کرونا برای کمک به کسب و کارها منجمله مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی
۳ آذر ۱۳۹۹

این اظهارنامه قرار بود ۱۵ دی ماه سال جاری به حوزه های مالیاتی ارائه شود که تا ۱۵ بهمن ماه سال جاری تمدید شده است. وی گفت: همچینن قرار بود این اظهارنامه در مرحله بعدی ۱۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۰ به سازمان امور مالیاتی ارسال شود که آنهم تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ تمدید شده است. وی تاکید کرد: به علت شرایط خاص کسب و کار مهلت ارسال اظهار مالیاتی تا ۱۰ بهمن ماه سال جاری برای مودیان تمدید شده و این فرصت باعث آرامش مودیانی مالیاتی شده است.

پیشتر محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییس‌جمهوری در ارتباط با کسب‌ و کارها نیز افزود: برای همه کسب ‌و کارها مقرر شد عملیات اجرایی وصول مالیات مستقیم تا بهمن ‌ماه متوقف شود و برای صدور یا تجدید پروانه‌های کسب‌ و کار واحدهای اقتصادی اشخاص حقیقی، نیازی به اخذ گواهی پرداخت مالیاتی نخواهند داشت.

وی گفت: اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده که هر سه ماه یک بار باید تسلیم شود، مقرر شد به مدت یک ماه برای سه ماهه سوم و چهارم امسال تمدید شود.

مشاوره مالیاتی تضمین کاهش مالیات قانونی

اخبار مالیاتی

نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع