اعتراض دو صنف سینمایی به طرح مالیاتی مجلس
۲۰ اسفند ۱۳۹۹
باخت مالیاتی به خانه خالی | سیاست‌گذار سراغ مالیات اصلی می‌رود؟
۲۴ اسفند ۱۳۹۹

بر اساس دستورالعمل سازمان امور مالیاتی در خصوص تبیین ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتی های مستقیم نحوه اقدام حسابرسان درتعیین درآمد/مأخذ مشمول مالیات مودیان درحالت­های مختلف به ­شرح ­زیر خواهد بود:

اگر مودی نسبت به تسلیم دفاتر و اسناد و مدارک اقدام نموده است: ۱ – ۱ . ابتدا بایستی امکان­ حسابرسی­ مالیاتی ازطریق رسیدگی­ به دفاتر، اسناد ومدارک ارائه­ شده از­طرف مودی یا­حسب مورد به دست­ آمده، با به­ کارگیری کلیه شواهد و روش­های حسابرسی،توسط مسئول حسابرسی بررسی­ شود.

در­مواردیکه مودی با استناد به صورتمجلس تنظیمی دراجرای تبصره(۳) ماده(۲۹)آیین نامـه، حسب مورد تمامی دفاتر و اسناد و مدارک درخواست­ شده توسط حسابرس را ارائه نماید، حسابرس­ مالیاتی موظف است، درآمد/ مأخذ مشمول مالیات را براساس قوانین،مقررات و احکام مالیاتی از جمله مواد (۹۴) و (۱۰۶) قانون مالیات­های مستقیم و بخشنامه­ ها و دستورالعمل­ های ابلاغی سازمان و با استفاده از اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی، ازطریق حسابرسی به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه­ شده و یا حسب­ مورد به دست­ آمده، با در نظرداشتن مفاد تبصره(۴) ماده(۲۹) و جزءهای (۲-۱) و(۳-۱) از بند(۱) ماده(۴۱) آیین­ نامه، تشخیص و تعیین ­نماید.

۱ – ۲ . در مواردی­که متکی به اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده، امکان تعیین آثار مالیاتی ناشی­از اشکال و ایراد وارده به مدارک و گزارش­های مالی و محاسباتی(ازجمله اشکال درتنظیم صورت گردش مواد وکالا، محاسبات درآمد پیمانکاران براساس درصد پیشرفت کار، صورت بهای تمام شده کالاو خدمات و سایر) از طریق رفع اشکالات و تنظیم مدارک مزبور توسط حسابرس مسئول یا گروه حسابرسی فراهم باشد، حسابرس موظف است ضمن درج یادداشت توضیحی در این خصوص، با اصلاح گزارش­ها و اعمال آثار مالیاتی مربوط، نسبت به محاسبه و تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات مودی اقدام نماید.

۱ – ۳ . چنانچه معاملات ابرازی(خریدیا فروش کالا وخدمات) صورت گرفته با اشخاصی است که صحت اجزای معامله با این اشخاص به دلیل وضعیت طرف معامله (شرکت‌های کاغذی، مجهول المکان و امثالهم) قابل اثبات و تعیین دقیق نباشد، ضمن رعایت مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ بایستی مطابق با موارد ذیل اقدام شود:

مشاوره مالیاتی تضمین کاهش مالیات قانونی

اخبار مالیاتی

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع