دوره جامع آموزش به صورت عملی و کارگاهی مختص بازار کار

آموزش حسابداری

نرم افزار ها :

نرم افزار هلو (حضوری) (کلاس عمومی) ۶ جلسه : ۲۱۲.۰۰۰ تومان

نرم افزار هلو (حضوری) (خصوصی) ۱۰ جلسه : ۶۹۵.۰۰۰ تومان

نرم افزار رافع (حضوری) (کلاس عمومی) ۴ جلسه : ۳۶.۰۰۰ تومان

نرم افزار رافع (حضوری) (کلاس خصوصی) ۶جلسه : ۲۴۸.۰۰۰ تومان

نرم افزار آنلاین (حضوری) (کلاس عمومی ) ۲ جلسه : ۲۵.۰۰۰ تومان

نرم افزار آنلاین (حضوری) (کلاس خصوصی) ۲ جلسه : ۱۰۰.۰۰۰ تومان

دوره مقدمات اصول حسابداری ( تراز نامه ها ماهیت حساب ها)

کلاس حضوری عمومی ۲ جلسه : ۵۰.۰۰۰ تومان (هر جلسه ۲۵.۰۰۰)

کلاس حضوری و خصوصی ۲ جلسه : ۲۴۹.۰۰۰ تومان (هر جلسه ۱۲۴.۰۰۰تومان)

دوره پیشنیاز تنظیم اظهار نامه مالیاتی موسسات خدماتی (حضوری)

کلاس حضوری عمومی ۱ جلسه : ۳۵.۰۰۰ تومان

کلاس حضوری خصوصی ۱ جلسه : ۱۲۵.۰۰۰ تومان

دوره پیش نیاز تنظیم اظهار نامه مالیاتی موسسات بازرگانی (حضوری)

کلاس حضوری عمومی ۱ جلسه : ۳۹.۰۰۰تومان

کلاس جضوری خصوصی ۱ جلسه : ۱۲۸.۰۰۰تومان

دوره پیش نیاز تنظیم اظهار نامه مالیاتی موسسات بازرگانی (واردات و صادرات)

کلاس حضوری عمومی ۱ جلسه : ۱۰۰.۰۰۰ تومان

کلاس حضوری خصوصی ۱ جلسه :۳۰۰.۰۰۰تومان

دوره پیش نیاز تنظیم اظهار نامه مالیاتی (پیمانکاری)

کلاس عمومی حضوری ۱ جلسه :۵۹.۰۰۰ تومان

کلاس خصوصی حضوری ۱ جلسه : ۱۴۹.۰۰۰تومان

دوره پیش نیاز تنظیم اظهار نامه مالیاتی(تولیدی_ صنعتی)

کلاس عمومی حضوری ۱ جلسه : ۱۰۰.۰۰۰ تومان

کلاس خصوصی حضوری ۱ جلسه :۳۰۰.۰۰۰ تومان

دوره مالیاتی صفر تا صد مالیاتی

کلاس عمومی حضوری هر جلسه ۳۰.۰۰۰ تومان/ ۱۰ جلسه =۳۰۰.۰۰۰ تومان

کلاس خصوصی حضوری هر جلسه ۳۰۰.۰۰۰ تومان /۱۰ جلسه=۳.۰۰۰.۰۰۰تومان

کلاس غیر حضوری (وبینار – لایو) ۱۰ جلسه = ۳۹۹.۰۰۰ تومان

تشکیل پرونده -روش های رسیدگی -نکات مهم روز رسیدگی -هزینه قابل قبول مالیاتی -معاملات فصلی -مالیات ارزش افزوده – پر کردن اظهار نامه مالیاتی -تحریر دفاتر قانونی و تنظیم گزارش های گروه دوم و سوم -ابلاغ – مفاصا – وصول اجرا -سرفصل بررسی ماده ۱۶۹ مکرر-تراکنش های بانکی -لیست حقوق – لیست بیمه – دادرسی مالیاتی هیت بدوی -۲۱۶ – تجدید تظر -۲۵۱ و دیوان عدالت

نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع