اجرای بند (ف) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، تولیدکنندگان و واردکنندگان سیگار و تنباکو مکلفند
12 می 2021
مالیات به طلای مستعمل تعلق می گیرد یا نه؟
16 می 2021

محمود علیزاده مغاون سازمان مالیاتی، رای هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۰۱-۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ در خصوص معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۱) قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص حقوقی نسبت به درآمد کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی که در اجرای مقررات ماده (۲۵۸) قانون مذکور صادر شده است، را برای اجرای ابلاغ کرد.

در این رای آمده است، با توجه به آرای متناقض صادره از سوی شعب پنجم و ششم شورای عالی مالیاتی طی آرای شماره ۲۰۱/۱۱۷۶۵/۳۲۱۹۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ و ۲۰۱/۱۴۸۳۸/د مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ در ارتباط با معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم بر اشخاص حقوقی نسبت به درآمد کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی، مراتب در اجرای ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم حسب درخواست رئیس شورای عالی مالیاتی در جلسه هیئت علمی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. با توجه به موضوع مطرح شده به شرح فوق، هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده ۲۵۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: رای هیئت عمومی: از آنجا که مطابق جزء ۳ بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ شمول نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین با رعایت مقررات تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مذکور نسبت به درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی موضوعیت دارد لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به بند (۵) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۷ درآمدهای کتمان شده مشمول نرخ صفر، هر گونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون مالیاتی های مستقیم و سایر قوانین نخواهد بود.

مشاوره مالیاتی تضمین کاهش مالیات قانونی

اخبار مالیاتی

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع