مبالغ نقدی و غیر نقدی مقابله با کرونا هزینه قابل قبول مالیاتی شد
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
امور مالیاتی کشور در نامه ای نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات واردکنندگان کالا را اعلام کرد.
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
معافیت یعنی چه
معافیت یعنی چه

تراکنشهای بانکی که ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند بدین شرح است:
۱- تراکنشهای بانکی مربوط به اعضای هیأت مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تأیید شخص حقوقی مورد نظر
۲- دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ
۳- دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)
۴- تسهیلات بانکی دریافتی
۵- انتقال بین حسابهای شخص
۶- انتقال بین حسابهای شرکا در مشاغل مشارکتی
۷- تنخواه های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تأیید کارفرمای ذیربط
۸- دریافت و پرداخت های سهامداران و اعضای هیأت مدیره و اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حسابهای دریافتنی و پرداختنی (جاری شرکا) منظور شده است.
۹- قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی
۱۰- وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت
۱۱- انتقالی بین حساب بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد
۱۲- مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط با توجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی (در صورتی که ماهیت در آمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود.

مشاوره مالیاتی تضمین کاهش مالیات قانونی

اخبار مالیاتی

نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع