تحقق ۱۰۱ درصد درآمدهای مالیاتی
۱۵ بهمن ۱۳۹۹
۲مانع پیشرفت شرکتهای دانش بنیان/ تغییر قانون معافیت‌های مالیاتی
۱۹ بهمن ۱۳۹۹

سیاست های دولت طی سالهای اخیر، منجر به افزایش کسری بودجه و تعمیق چالش های اقتصادی کشور شده است به نحوی که امروزه با تورم‌ و کسری بودجه‌ی شدید مواجه هستیم که یکی از مهمترین آسیب های ان افزایش فاصله طبقاتی است.

مالیات مهمترین گزینه تامین مالی پایدار برای تامین کسری بودجه و مقابله با تورم در اقتصاد است. یکی از مهمترین معیارها برای ارزیابی و مقایسه کارایی ساختار مالیاتی در کشورهای مختلف، ارزش درآمد مالیاتی به اندازه اقتصاد (GDP) در همان کشور است. در حالی که این شاخص در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه بیش از ۲۴.۸ درصد است، این شاخص در ایران تنها به میزان ۴.۷ درصد است. لذا کارایی سیستم مالیاتی در ایران یک پنجم استاندارد جهانی قراردارد.

بررسی‌ها نشان می‌ دهد که ۹۳ درصد از درآمدهای مالیاتی در کشورهای توسعه یافته از طریق پنج روش اخذ مالیات بدست می آید، که عبارت‌اند از: ۱-مالیات بر اشخاص ۲-مالیات بر شرکت‌ها ۳-مالیات بر دارایی ۴-مالیات بر ارزش افزوده ۵-مالیات بر کالاوخدمات خاص.مقایسه عملکرد مالیاتی در ایران با کشورهای پیشرو نشان می‌دهد که بیشترین ضعف ساختار مالیاتی در ایران، ناشی از ضعف عملکرد در مالیات بر اشخاص است که حدود ۴۰ درصد از کل این اختلاف را شامل می‌شود. به عنوان مثال، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از «حساب‌های ملی سلامت»، از ۱۳۷ هزار میلیاردتومانی که در سال ۹۶ در حوزه سلامت هزینه گردیده، ۳۶ هزار میلیارد تومان از آن تبدیل به دستمزد پزشکان و دندانپزشکان شده است. در نتیجه، کمترین برآوردها حاکی از ۶.۶ هزار میلیارد تومان مالیات بر دستمزد در این حرفه است. این در حالی است که کل مالیات پرداختی پزشکان و دندانپزشکان بابت عملکردشان در این سال، تنها ۱۵۰ میلیارد تومان بوده است. در ادامه این گزارش، به توضیح مالیات بر اشخاص حقیقی و بررسی روش های فرار مالیاتی آنها می‌پردازیم.

مشاوره مالیاتی تضمین کاهش مالیات قانونی

اخبار مالیاتی

نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع