تراکنشهای بانکی که ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند بدین شرح است
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
صدور گواهی مالیات نقل و انتقال املاک مسکونی در مراکز استان‌های کشور
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
احکام مالیاتی متاثر از شیوع ویروس کرونا
احکام مالیاتی متاثر از شیوع ویروس کرونا

امور مالیاتی کشور در نامه ای نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات واردکنندگان کالا را اعلام کرد.

در این نامه آمده است: پیرو دستورالعمل های شماره ۲۳۲/۱۲۹/۳۵۳۰۲ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۳۰ و شماره ۱۰۷۳۰/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ با موضوع نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات وارد کنندگان کالا که به لحاظ قانونی درآمد مشمول مالیات آنها از طریق على الراس تعیین می شود، با توجه به تغییرات متناوب نرخ ارز در عملکرد سال ۱۳۹۷، بدینوسیله مقرر میدارد:

فارغ از نحوه تعیین ارزش ریالی کالاهای وارداتی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به منظور محاسبه و مطالبه حقوق و عوارض گمرکی و مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر وجوه از کالاهای وارداتی، حسابرسان مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی، به منظور تعیین بهای تمام شده کالاهای واردانی جهت محاسبه و با کنترل های فروش کالاهای مذکور، می بایست با ملحوظ مد نظر قرار دادن مفاد بخشنامه های شماره ۲۰۰/۹۳۵۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ و شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۲ مورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۲، در مواردی که وارد کنندگان با استفاده از نرخ ارز رسمی و با نرخ ارز بازار ثانویه (سامانه نیما اقدام به واردات کالا نموده و حسب الزام مراجع ذیربط مکلف به فروش کالاهای مزبور به نرخ مصوب می باشند و نرخ مصوب فروش کالاهای مشمول قیمت گذاری را ملاک عمل برای تعیین درآمد مشمول مالیات وارد کنندگان کالا قرار دهند.

بدیهی است در مواردی که کالاهای وارداتی مشمول فرآیند نیست گذاری نبوده و فاقد قیمت فروش مصوب باشند و همچنین در مواردی که به دلیل عدم ارائه مستندات توسط وارد کنندگان، امکان احراز مبلغ فروش واقعی ( متعارف کالا میسر نمی باشد، حسابرسان مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی می بایست بدون توجه به منبع تأمین ارز، بهای فروش را به صورت واقعی و یا با استفاده از بهای تمام شده واردات مبتنی بر شرح ارز در دسترس سنا) در تاریخ انجام معامله، مطابق روش محاسبانی اعلام شده طی دستور العمل شماره ۲۳۰/۳۰۱۰۷ در مورد ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ تعیین نمایند.

مشاوره مالیاتی تضمین کاهش مالیات قانونی

اخبار مالیاتی

نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع