کنار گذاشتن لوایح مالیاتی در شدیدترین کسری بودجه
۲۵ بهمن ۱۳۹۹
شوشیان، مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان،
۲۸ بهمن ۱۳۹۹

اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ تحویل مجلس شد. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: منابع عمومی بودجه که در لایحه بودجه قبلی ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بود در لایحه اصلاحی بودجه به ۸۵۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی افزود: همچنین در بند (و) تبصره ۲ که قبلا ۹۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود و در سقف بودجه عمومی هم نبود به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. خدابخشی درباره سایر تغییرات صورت گرفته در لایحه بودجه اصلاحی ۱۴۰۰ اظهار داشت: همچنین در اصلاحیه ای که قبلا رئیس جمهور به کمیسیون تلفیق ارائه داده بود، مقرر شده بود که ۴۳ هزار میلیارد تومان از مصارف کم شود و ۵۳ هزار میلیارد تومان به اوراق اضافه شود.

دولت در اصلاحیه بودجه جدید این رقم را به ۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش داده و پیشنهاد داده که چگونه از مصارف کم شود. وی افزود: براین اساس دولت پیشنهاد داده که برای ۴۰هزار میلیارد تومان، ۱۰ هزار میلیارد تومان از بازپرداخت اوراق کم شود و ۳۰ هزار میلیارد تومان نیز از اعتبارات هزینه ای کم شود. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره سایر تغییرات در لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰ گفت: در لایحه اصلاحی درآمد حاصل از مالیات ۲۵ هزار میلیارد تومان اضافه شده است و به میزان افزایش مالیات یعنی به میزان ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق نیز کم شده است.

وی بیان داشت: سهم دولت از نفت و میعانات گازی بدون تغییر در لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰ همان ۱۹۹ هزار میلیارد تومان ماند. خدابخشی اضافه کرد: در رابطه با حقوق و دستمزد پیشنهاد دولت در لایحه اصلاحی بودجه، تعیین سقف حقوق و مزایا ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی است و هیچ کس بیش از این مبلغ در سال ۱۴۰۰ دریافت نخواهد کرد البته آنهایی که حکمشان بیشتر از این مبلغ در سال ۱۳۹۹ بوده، برای آنها در سال ۱۴۰۰ هیچ افزایشی اعمال نخواهد شد و همان مبالغ را دریافت خواهند کرد.

مشاوره مالیاتی تضمین کاهش مالیات قانونی

اخبار مالیاتی

نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع