۱۰ توصیه مهم بیمه‌ای به کارفرمایان
۱۵ بهمن ۱۳۹۸
ثبت مالیات بر ارزش افزوده ۹% ،مالیات ۶% و عوارض ۳%
۱۵ بهمن ۱۳۹۸

استهلاک انباشته چیست؟ حسابی است که مجموع مبالغ هزینه استهلاک منظور شده برای یک دارایی ثابت را از زمان تحصیل نشان می دهد. این حساب یک حساب کاهنده دارایی است.
ارزش دفتری
ماشین آلات *
استهلاک انباشته *
ارزش دفتری *
مثال ( استهلاک انباشته )
فرض کنید ماشین آلات یک کارخانه در تاریخ ۱/۱/۸۰ به بهای ۱۰۰ میلیون ریال تحصیل شده و عمر مفید آن پنج سال برآورد شده است. بنابراین سالانه ۲۰ میلیون ریال در اثر استفاده به هزینه تبدیل می شود :
۲۹/۱۲ هزینه استهلاک ماشین آلات ۰۰۰/۰۰۰/۲
استهلاک انباشته ماشین آلات ۰۰۰/۰۰۰/۲
ثبت اصلاحی هزینه استهلاک
در مثال فوق محاسبه ارزش دفتری پس از چهار سال به صورت زیر می باشد :
ماشین آلات ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰
استهلاک انباشته ۰۰۰/۰۰۰/۸۰
ارزش دفتری ۰۰۰/۰۰۰/۲۰
روشهای محاسبه استهلاک
روش خط مستقیم یا اقساط مساوی
روش نزولی با نرخ ثابت
روش جمع ارقام سالها
روش خط مستقیم
در این روش فرض بر این است که دارایی در طی عمر مفید خود به صورت یکنواخت مورد استفاده است. لذا برای محاسبه استهلاک درهر دوره از فرمول زیر استفاده می شود :
(دارایی شده تمام بهای-دارایی اسقاط ارزش )/(مفید عمر سالهای )= استهلاک سالانه
مثال:
استهلاک در صورتیکه ارزش اسقاط دارایی مذکور در پایان عمر مفید صفر باشد. :
چنانچه بهای تمام شده اثاثه اداری ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال و عمر مفید آن ۵ سال باشد مطلوبست تعیین هزینه استهلاک اثاثه اداری :
۰۰۰/۲۰۰ = ۵ ÷ ۰۰۰/۰۰۰/۱ = سالهای عمر مفید ÷ بهای تمام شده دارایی = هزینه استهلاک
هزینه استهلاک ۰۰۰/۲۰۰
استهلاک انباشته ۰۰۰/۲۰۰
بابت احتساب هزینه استهلاک اثاثه اداری
مثال:
استهلاک در صورتیکه ارزش اسقاط دارایی مذکور در پایان عمر مفید ۰۰۰/۱۰۰ ریال باشد :
سالهای عمر مفید ÷ ( ارزش اسقاط – بهای تمام شده دارایی ) = هزینه استهلاک
۰۰۰/۱۸۰ = ۵ ÷ (۰۰۰/۱۰۰ – ۰۰۰/۰۰۰/۱ )
هزینه استهلاک ۰۰۰/۱۸۰
استهلاک انباشته ۰۰۰/۱۸۰
بابت احتساب هزینه استهلاک اثاثه اداری

روش مانده نزولی
دراین روش هزینه استهلاک هر سال نسبت به سال قبل در طی عمر مفید دارایی کاهش می یابد و برای محاسبه آن کافی است که ارزش دفتری دارایی ثابت ضربدر نزخ ثابتی که برای آن دارایی تعیین شده است به دست آید. هزینه استهلاک به شرح زیر است :
نرخ استهلاک * ( ذخیره استهلاک – بهای تمام شده دارایی ) = هزینه استهلاک
مثال ( روش مانده نزولی )
چنانچه بهای تمام شده اتومبیلی ۰۰۰/۰۰۰/۷ ریال و نرخ استهلاک آن ۲۵% و استهلاک انباشته آن ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال و ارزش اسقاط اتومبیل ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال پیش بینی شود ، هزینه استهلاک به شرح زیر است :
۰۰۰/۲۵۰/۱ = ۲۵% * ( ۰۰۰/۰۰۰/۲ – ۰۰۰/۰۰۰/۷ ) = هزینه استهلاک
روش جمع ارقام سنوات
در این روش قیمت تمام شده دارایی با استفاده از ارقام سنوات عمر مفید آن تقسیم به نسبت می شود. مثلاً اگر عمر مفید یک دارایی ۵ سال باشد جمع ارقام سنوات عمر مفید آن ۱۵ سال خواهد بود ( ۱۵ = ۵ + ۴ + ۳ + ۲ + ۱ ).
مثال
استهلاک ماشین آلاتی با ارزش ۰۰۰/۳۰ ریال به شرح زیر است :
۰۰۰/۱۰ = ۰۰۰/۳۰ × ۵/۱۵ = استهلاک سال اول
۰۰۰/۸ = ۰۰۰/۳۰ × ۴/۱۵= استهلاک سال دوم
۰۰۰/۶ = ۰۰۰/۳۰ × ۳/۱۵ = استهلاک سال سوم
۰۰۰/۴ = ۰۰۰/۳۰ × ۲/۱۵ = استهلاک سال چهارم
۰۰۰/۲ = ۰۰۰/۳۰ × ۱/۱۵ = استهلاک سال پنجم

مشاوره مالیاتی تضمینی کم کردن مالیاتی

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع