۵۲درصد از اصناف خراسان شمالی مشمول پرداخت مالیات نمی‌شوند

۲۰ بهمن ۱۳۹۸

۵۲درصد از اصناف خراسان شمالی مشمول پرداخت مالیات نمی‌شوند در آریا حساب آترینا

۵۲درصد از اصناف خراسان شمالی مشمول پرداخت مالیات نمی‌شوند در آریا حساب آترینا خراسان شمالی مدیر کل امور مالیاتی خراسان‌شمالی گفت: ۵۲ درصد از اصناف خراسان شمالی […]
نرم افزار آنلاین