هزینه های قابل قبول مالیاتی

۲۳ اسفند ۱۳۹۷

هزینه های قابل قبول مالیاتی باید چه شرایطی داشته باشند |توضیحات جامع و کامل

هزینه های قابل قبول مالیاتی دارای مدارک و اسناد مثبته در حد متعارف باشد 🔸در راستای عملیات شرکت باشد 🔸یک سری از هزینه ها دارای سقف […]
نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع