مهلت تسلیم مفاصا حساب مالیاتی

۲۷ اسفند ۱۳۹۷

قانون مالیات های مستقیم مهلت و شرایط تسلیم مفاصا حساب مالیاتی| جامع و کامل

متن / قانون مالیاتهای مستقیم / مفاصا حساب مالیاتی 📖 ماده ۲۳۵ ق.م.م : اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی […]
نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع