مقاله در رابطه با جرم های مالیاتی در اریا حساب اترینا

۱ بهمن ۱۳۹۸

مقاله در رابطه با جرم های مالیاتی در اریا حساب اترینا

ماده ۲۷۴- موارد زیر جرم های مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب ‌مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند: ۱ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک […]
نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع