۱۶ اسفند ۱۳۹۷

حداکثر زمان ارسال فهرست مالیات های فصلی مربوط به سالهای ۹۲تا۹۴

بر اساس تفاهم نامه مشترک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و سازمان امور مالیاتی کشور، در خصوص جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهی مستقیم
۱۳ اسفند ۱۳۹۷

نحوه گزارش قرار دادها در معاملات فصلی :

نحوه گزارش قرار دادها در #معاملات فصلی :
نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع