ماده 134 قانون مالیاتهای مستقیم

۳ خرداد ۱۳۹۸
ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم چیست توضیحات جامع و کامل

ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم چیست و کاربرد وتوضیحات جامع کامل

ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم ماده ۱۳۴ : درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی وحرفه‌ای،آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای […]
نرم افزار آنلاین