۱۳ اسفند ۱۳۹۷

گروه بندی مالیاتی مودیان حقیقی

با توجه به آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی ق.م.م که از ابتدای ۱۳۹۵ قابل اجرا می باشد صاحبان مشاغل بر اساس شاخص ها و معیارهایی از قبیل 《نوع و یا حجم فعالیت》 به شرح زیر گروه بندی شده اند .
نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع