۱۳ اسفند ۱۳۹۷

آیا رد نکردن گزارش صورت معاملات فصلی باعث رد دفاتر می شود؟

ما اگر درآمد باشد و در دفاتر ثبت نشده باشد، کتمان درآمد بوده و اگر هزینه باشد، عدم ثبت رویداد مالی میشود که هر دو مورد باعث رد دفاترمی شود.
نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع