تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۷ صاحبان مشاغل حرفه پزشکی

۱۳ خرداد ۱۳۹۸

تعیین مالیات مقطوع عملکرد پزشکان سال ۱۳۹۷ صاحبان مشاغل حرفه پزشکی و اطبا

مالیات مقطوع عملکرد پزشکی در راستای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم و برابر دستورالعمل مورخ ۸/ ۳/ ۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور ، برخی از […]
نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع