آخرین مهلت پزشکان برای ثبت نام کارتخوان

۹ مرداد ۱۳۹۸
آخرین مهلت پزشکان برای ثبت نام کارتخوان

آخرین مهلت پزشکان برای ثبت نام کارتخوان

معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی با اشاره به تفاهم با سازمان امور مالیاتی برای ثبت‌نام کارتخوان پزشکان، گفت: توصیه می‌شود که پزشکان حساب‌هایی را […]
نرم افزار آنلاین