🔘 ارائه به موقع اظهارنامه، شرط معافیت مالیاتی است
۲۱ مرداد ۱۳۹۹
جرائم مرتبط با اظهارنامه مالیاتی 🔘عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر؛
۲۲ مرداد ۱۳۹۹

لایحه افزایش سرمایه شرکت‌ها از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم

🔹شرکتهای پذیرفته شده در بورس که در سال ۱۳۹۹ نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم اقدام نمایند و حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه را به مرجع ثبت شرکتها تصمیم نمایند تا سقف ۲۰ درصد مبلغ افزایش سرمایه مذکور از سود سال ۹۸ آنها، منوط به ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه مشمول مالیات به نرخ صفر میشود.

مشاوره مالیاتی تضمین کاهش مالیات قانونی

اخبار مالیاتی

نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع