🔘 نحوه تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۸ موضوع دستورالعمل مورخ ۱۱/ ۵/ ۱۳۹۹
۱۴ مرداد ۱۳۹۹
🔘 آیا مالیات های مکسوره پزشکان طرف قرار داد با مراکز درمانی موضوع بند ک تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ ، به حساب پزشک منظور شده است ؟
۱۵ مرداد ۱۳۹۹

دستورالعمل جدید مورخ ۲۰/ ۳/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی در خصوص بخشودگی جرائم مالیاتی طی سال ۱۳۹۹

◾️پرداخت مانده بدهی ( طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان دی ماه سال ۱۳۹۸ ) حداکثر تا تاریخ ۳۱/ ۳/ ۱۳۹۹ برای واحدهای تولیدی ۹۰ درصد و برای سایر مودیان ۸۰ درصد

◾️پرداخت مانده بدهی ( طبق برگ قطعی ابلاغ شده از ۱/ ۱۱/ ۱۳۹۸ تا ۳۱/ ۳/ ۱۳۹۹ ) حداکثر تا پایان تیر ماه سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۰۰ درصد

◾️پرداخت مانده بدهی ( طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ ۱/ ۴/ ۱۳۹۹ ) حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ ابلاغ برگ قطعی به میزان ۱۰۰ درصد

🔹در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده پس از مهلت تعیین شده به شرح بندهای فوق، به ازای هر ماه ۲ درصد از بخشودگی تا پایان سال کسر می گردد.

مشاوره مالیاتی تضمین کاهش مالیات قانونی

اخبار مالیاتی

نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع