فرار مالیاتی ۲۴۹ فوتبالیست در اروپا
۲۰ مرداد ۱۳۹۹
قوه قضاییه روزنامه‌ای را توقیف نکرده است / جمعی از خبرنگاران آزادی مشروط گرفتند / وضعیت فعلی ایجاب می‌کند یقه بدهکاران بزرگ بانکی و مالیاتی را بگیریم
۲۱ مرداد ۱۳۹۹

ترتیبات اجرایی فاز نخست طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی شامل اوراق تشخیص و قطعی عملکرد برای اشخاص حقیقی و حقوقی

🔹۱ . تکمیل فرم درخواست بهره مندی از خدمات الکترونیکی در سامانه ثبت نام 🔹۲ . این امکان برای مودیانی برقرار خواهد بود که ثبت نام ان ها در سامانه کد اقتصادی به مرحله ۴۴ رسیده باشد

🔹۳ . اوراق صادره پس از صدور به طور خودکار در حساب کاربری متقاضی بارگزاری می شود .

🔹۴ . همزمان با بارگزاری ، پیامک اطلاع رسانی برای مودی ارسال می شود . 🔹۵ . چنانچه ظرف دوهفته از تاریخ بارگزاری ، مشاهده شود به منزله ابلاغ واقعی تلقی می شود .

🔹۶ . چنانچه ظرف دو هفته از تاریخ بارگزاری ، مشاهده نشود ، برگه مالیاتی از فرآیند ابلاغ الکترونیکی خارج و در فرآیند ابلاغ دستی قرار می گیرد .

مشاوره مالیاتی تضمین کاهش مالیات قانونی

اخبار مالیاتی

نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع