رسیدگی مالیاتی با روش ‌علی‌الراس به تاریخ پیوست؟
۳ بهمن ۱۳۹۸
بهشت های جهان برای مجرمان مالیاتی کدام نقاط هستند
۳ بهمن ۱۳۹۸

چگونه با یک برگ‌ چک، فرار مالیاتی صورت می‌گیرد؟
توضیحات کارشناس درباره اینکه چگونه با یک برگ‌ چک، فرار مالیاتی صورت می‌گیرد؟
با توجه به اینکه چک حامل هیچ جا ثبت نمیشود وچندین دست میگردد متاسفانه موجب فرار مالیاتی میشود

مشاوره مالیاتی

نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع