چارچوب اصلی ترازنامه در حسابداری
۱ خرداد ۱۳۹۹
مانده تسهیلات در اظهارنامه در حسابداری
۱ خرداد ۱۳۹۹
نقاط حساس ترازنامه

نقاط حساس ترازنامه
در ترازنامه برخی از شرکت های خصوصی حسابی وجود دارد به نام جاری شرکا بر حسب ثبت های طی سال ممکن است مانده بدهکار یا بستانکار داشته باشد . بر طبق قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه های همراه در حساب جاری شرکا ثبت های واریز فقط با وجود فیش واریز و ثبت های برداشت فقط با چک باید انجام شود. توجه شما را به تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای جدید جلب می کنم.

مشاوره مالیاتی تضمین کاهش مالیات قانونی

اخبار مالیاتی

نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع